Corporaties

Woningcorporaties hebben opnieuw een voortrekkersrol in vastgoed. Zij mogen op meerdere fronten het voortouw nemen: de bouwcrisis te lijf gaan, investeren in duurzaamheid en innovatie en zorgen voor leefkwaliteit in gezonde woningen, vitale wijken, historische steden en dorpen en groeiende regio’s. 

Grote ambities met complexe vraagstukken over stedelijke herontwikkeling vergt deskundigheid en ervaring. InQasa kent de corporatiewereld en heeft deze ervaring in nieuwbouwontwikkeling en herstructureringopgaven voor maatschappelijk vastgoed. InQasa levert vastgoeddiensten die aansluiten bij de visie en de behoefte van uw corporatie.

 Meer over InQasa